Quy Định Cá

4D Việt Nam

 1. Lịch Xổ Số Của Đài Chính & Đài Phụ
 2. Kết quả chính thức
 3. Luật Chơi
 4. Cấu trúc giải thưởng / Tỷ lệ cược
1. Lịch Xổ Số Của Đài Chính & Đài Phụ

Ở Miền Nam Việt Nam trò chơi xổ số được tổ chức hàng ngày. Mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ (1 Đài Chính Và 2 Đài Phụ) với những kết quả xổ số khác nhau. Dưới đây là lịch mở cửa và đóng cửa của các đài xổ số ( Tính theo thời gian GMT+8)

  ĐÀI TÊN ĐÀI XỔ SỐ Giờ đóng cửa xổ số Giờ mở cửa  xổ số
THỨ HAI ĐÀI CHÍNH TP.HO CHI MINH 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 1 DONG THAP 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 2 CA MAU 16:35 20:00
THỨ BA ĐÀI CHÍNH BEN TRE 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 1 VUNG TAU 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 2 BAC LIEU 16:35 20:00
THỨ TƯ ĐÀI CHÍNH DONG NAI 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 1 CAN THO 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 2 SOC TRANG 16:35 20:00
THỨ NĂM ĐÀI CHÍNH TAY NINH 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 1 AN GIANG 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 2 BINH THUAN 16:35 20:00
THỨ SÁU ĐÀI CHÍNH VINH LONG 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 1 BINH DUONG 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 2 TRA VINH 16:35 20:00
THỨ BẢY ĐÀI CHÍNH TP. HO CHI MINH 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 1 LONG AN  16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 2 BINH PHUOC 16:35 20:00
CHỦ NHẬT ĐÀI CHÍNH TIEN GIANG 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 1 KIEN GIANG 16:45 20:00
ĐÀI PHỤ 2 LAM DONG 16:35 20:00
2. Kết quả chính thức

Kết quả xổ số ở mỗi đài ( Đài chính, Đài phụ 1 và Đài phụ 2) sẽ có mười tám giải được ghi nhận. Dưới đây là bảng giả thiết các kết quả trúng thưởng cho trò chơi 4 số ở thị trường Miền Nam Việt Nam.

Ngày( Ví dụ: thứ hai) Lô trúng thưởng  Đài chính Đài phụ 1 Đài phụ 2
Giải tám 1 12 34 56
Giải  bảy 2 123 345 567
Giải sáu 3 1234 3456 5678
4 1234 3456 5678
5 1234 3456 5678
Giải năm 6 1234 3456 5678
 Giải bốn 7 1-2345 3-4567 5-6789
8 1-2345 3-4567 5-6789
9 1-2345 3-4567 5-6789
10 1-2345 3-4567 5-6789
11 1-2345 3-4567 5-6789
12 1-2345 3-4567 5-6789
13 1-2345 3-4567 5-6789
Giải ba 14 1-2345 3-4567 5-6789
15 1-2345 3-4567 5-6789
Giải nhì 16 1-2345 3-4567 5-6789
Giải nhất 17 1-2345 3-4567 5-6789
Giải Đặc biệt 18 12-3456 34-5678 56-7890

Kết quả trúng thưởng bao gồm các con số từ 2 đến 6 số. Theo một thứ tự xác định được bắt đầu từ Phải sang Trái.

Ví dụ:  

Kết quả Xổ số trúng thưởng 1 9 8 0
  Số thứ tư Số thứ ba Số thứ hai Số đầu tiên

Ghi chú: Tham chiếu các kết quả trúng thưởng từ các giải 7 đến 18, mỗi giải có từ 5 đến 6 con số. Theo đó, sẽ có 2 con số không được tính. Kết quả chỉ sử dụng 4 con số cuối cùng, theo như mô tả của bảng kết quả như trên thì các số màu đỏ sẽ không được tính.

3. Luật Chơi

I. CÁC CƯỢC THÔNG THƯỜNG

A. CƯỢC CÁC CON SỐ (18 Lô)

1. CƯỢC 2 SỐ (2D)

1.a. 2D - CƯỢC ĐẦU

Người chơi đặt cược 2con số cho lô đầu theo Đài Xổ số tương ứng
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ 2  tại Đài Chính (Tp.Hồ Chí Minh) với tiền cược là 1 USD, Cược Đầu: cược 2 con số là 3, 4.
Tham khảo đến bảng kết quả dưới đây cho Cược Đầu – Đối chiếu kết quả ở Lô 1.
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền đặt cược * số lần lô cược
Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 * 1 (Lô 1)
Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * odds
Sồ tiền thanh toán = USD 1.00*75 = USD 75

Ngày(VD: Thứ Hai) Lô trúng thưởng Số trúng giải ( Đài chính)
Giải tám 1 34
Giải bảy 2 345
Giải sáu 3 3456
4 3456
5 3456
Giải năm 6 3456
 Giải tư 7 34567
8 34567
9 34567
10 34567
11 34567
12 34567
13 34567
Giải ba 14 34567
15 34567
Giải nhì 16 34567
Giải nhất 17 34567
Giải đặc biệt 18 345678

1.b. 2D – CƯỢC ĐUÔI

Người chơi đặt cược 2con số cho lô cuôi theo Đài Xổ số tương ứng
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ 2 tại Đài chính (Tp.Hồ Chí Minh), với khoảng đặt cược là 2 USD, CƯỢC ĐUÔI: cược 2 con số là 5,6.
Tham khảo đến bảng kết quả dưới đây cho CƯỢC ĐUÔI – Đối chiếu kết quả ở Lô 18.
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền cược * số lần lô cược
Tổng số tiền đặt cược = USD 2.00 * 1 (Lô 18)
Tổng số tiền đặt cược = USD 2.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * odds
Sồ tiền thanh toán = USD 2.00* 1* 75 = USD 150

Lô trúng thưởng Số trúng giải ( Đài chính)
1 12
2 123
3 1234
4 1234
5 1234
6 1234
7 12345
8 12345
9 12345
10 12345
11 12345
12 12345
13 12345
14 12345
15 12345
16 12345
17 12345
18 123456

1.c. 2D- CƯỢC ĐẦU&ĐUÔI

Người chơi đặt cược vào 2 con số cho cả 2 lô đầu và lô cuối của đài Xổ số tương ứng.
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ Hai tại Đài chính (Tp.Hồ Chí Minh), với khoảng đặt cược là 2 USD, CƯỢC ĐẦU-ĐUÔI: cho con số là 5,6.
Tham khảo đến bảng kết quả dưới đây cho CƯỢC ĐẦU-ĐUÔI – Đối chiếu kết quả ở Lô 1 và Lô 18.
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền cược * số lần lô cược

Tổng số tiền đặt cược = USD 2.00 * 2 (Lô 1 và Lô 18)
Tổng số tiền đặt cược = USD 4.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * odds
Sồ tiền thanh toán = USD 2.00* 2* 75 = USD 300.00
Note: Người chơi trúng cả hai giải đầu và đuôi (Lô 1 và Lô 18)

Lô trúng thưởng Số trúng giải ( Đài chính)
1 56
2 123
3 1234
4 1234
5 1234
6 1234
7 12345
8 12345
9 12345
10 12345
11 12345
12 12345
13 12345
14 12345
15 12345
16 12345
17 12345
18 123456

1.d  2D- BAO LÔ

Người chơi đặt cược vào tất cả 2 con số tương ứng với đài xổ số (Bao Lô).
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ Hai tại Đài chính (Tp. Hồ Chí Minh), với khoảng đặt cược 1 USD, BAO LÔ: cược 2 con số là 4, 5
Tham khảo đến bảng kết quả dưới đây cho BAO LÔ 2 con số của tất cả các kết quả xổ số.
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền đặt cược * số lần lô cược

Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 * 18 (bao lô)
Tổng số tiền đặt cược = USD 18.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng được xuất hiện *odds
Sồ tiền thanh toán = USD 1.00* 12* 75 = USD 900.00
Note: Người chơi trúng cả mười hai lô 2 con  trong số 18 lô đặt cược.

Lô trúng thưởng Số trúng giải ( Đài chính)
1 12
2 123
3 1234
4 1234
5 1234
6 1234
7 12345
8 12345
9 12345
10 12345
11 12345
12 12345
13 12345
14 12345
15 12345
16 12345
17 12345
18 123456

2. 3D - CƯỢC 3 SỐ (17 Lô)

2.a  3D -  CƯỢC ĐẦU&ĐUÔI
Người chơi đặt cược vào 3 con số cho cả 2 lô đầu và lô cuối của đài Xổ số tương ứng.

Ghi chú: kết quả 3 số đầu là ở Lô thứ 2 trong bảng kết quả xổ số.

Ví dụ: Người chơi  X đặt cược vào ngày thứ Hai tại Đài phụ 1 (Đồng Tháp), đặt cược 1 USD vào lô 3 số là các số 1, 2, 3
Tổng số tiền đặt cược = Số tiền đặt cược * số lần lô cược

Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 *2 (Lô 2 và Lô 18)
Tổng số tiền đặt cược= USD 2.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng được xuất hiện * tỷ lệ cược
Sồ tiền thanh toán= USD 1.00*1*650=650
Ghi chú: Trúng 1 lần trong số 17 giải.

Lô trúng thưởng Số trúng giải ( Đài phụ 1)
1 12
2 123
3 1234
4 1234
5 1234
6 12345
7 12345
8 12345
9 12345
10 12345
11 12345
12 12345
13 12345
14 12345
15 12345
16 12345
17 12345
18 123456

2.b. 3D – BAO LÔ
Người chơi đặt cược vào 3 con số của tất cả các kết quả xổ số (17 Lô) của đài Xổ số tương ứng.
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ 2 tại Đài phụ 1 (Đồng Tháp), với khoảng đặt cược 1 USD, Bao lô 3 con số 1, 2, 3
Tổng số tiền đặt cược = Số  tiền đặt cược * số lần lô cược

Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 * 17 (Bao Lô)
Tổng số tiền đặt cược = USD 17.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * tỷ lệ cược
Sồ tiền thanh toán = USD 1.00* 3* 650 = USD 1950.00
Note: Người chơi trúng 3 lần trong số 17 lô đặt cược.

Lô trúng thưởng Số trúng giải ( Đài phụ 1)
1 12
2 123
3 4123
4 4123
5 1234
6 12345
7 12345
8 12345
9 12345
10 12345
11 12345
12 12345
13 12345
14 12345
15 12345
16 12345
17 12345
18 123456

3. 4D - CƯỢC 4 SỐ (16 Lô)

Người chơi đặt cược vào 4 con số của tất cả các kết quả xổ số (16 Lô) của đài Xổ số tương ứng.
Ví dụ: Người chơi X đặt cược vào ngày thứ 2 tại Đài phụ 1 (Đồng Tháp), với khoảng đặt cược 1 USD, Bao lô 4  con số 1, 2, 3,4

Tổng số tiền đặt cược = Khoảng tiền đặt cược * số lần lô cược
Tổng số tiền đặt cược = USD 1.00 * 16 (Bao Lô)
Tổng số tiền đặt cược = USD 16.00
Số tiền thanh toán cho người chơi = Số tiền cược * Số lần lô trúng thưởng xuất hiện * tỷ lệ cược
Sồ tiền thanh toán = USD 1.00* 4* 6000
Sồ tiền thanh toán = 24,000.00
Ghi chú: Người chơi trúng 4  lần trong số 16 lô đặt cược.

Lô trúng thưởng Số trúng giải ( Đài phụ 2)
1 12
2 123
3 1234
4 1234
5 1234
6 12345
7 12345
8 12345
9 12345
10 12345
11 12345
12 12345
13 12345
14 12345
15 12345
16 12345
17 51234
18 123456

B. CƯỢC ĐẢO

Người chơi có thể đặt cược hết tất cả các số X là các số được tổ hợp từ sự hoán đổi vị trí của nó. Đặt cược trong hoán vị, thành viên có thể lựa chọn được nhiều loại lô khác nhau ( Đầu, cuối, đầu-cuối, bao trọn lô)

1. Cược Đảo 2 con số

1.1 Tất cả sự kết hợp duy nhất ( A, B) cho ra 2 cặp số đảo, ví dụ như sau:

Các số  (A B) Cược đảo 2 số(2 cặp số đảo)
1 AB
2 BA

1.2 Cặp số giống nhau: duy nhất một kết hợp/ đảo; ví dụ như AA, BB

2. Cược Đảo 3 con số

2.1 Tất cả sự kết hợp duy nhất (A, B, C) cho ra 6 tổ hợp, ví dụ như sau:

Các số (A B C) Cược đảo 3 số(6 tổ hợp )
1 ABC
2 ACB
3 BAC
4 BCA
5 CAB
6 CBA

2.2 Hai trong 3 số giống nhau ( bất kỳ) cho ra 3 tổ hợp như sau:

Hai trong 3 số giống nhau (A A B) Cược đảo 3 số(3 tổ hợp)
1 AAB
2 ABA
3 BAA

3. Cược Đảo 4 con số

3.1 Tất cả các số ( A, B, C, D) đảo vị trí cho nhau, cho ra 24 tổ hợp số sau:

Các số (A B C D) Cược đảo 4 số(24 tổ hợp)
1 ABCD
2 ABDC
3 ACBD
4 ACDB
5 ADBC
6 ADCB
7 BACD
8 BADC
9 BCAD
10 BCDA
11 BDAC
12 BDCA
13 CABD
14 CADB
15 CBAD
16 CBDA
17 CDAB
18 CDBA
19 DABC
20 DACB
21 DBAC
22 DBCA
23 DCAB
24 DCBA

3.2 Hai trong 4 số giống nhau ( bất kỳ) cho ra tổ hợp 12 số như sau:

Hai trong 4 số giống nhau (A A B C) Cược đảo 4 số(12 tổ hợp)
1 AABC
2 AACB
3 ABAC
4 ABCA
5 ACAB
6 ACBA
7 BAAC
8 BACA
9 BCAA
10 CAAB
11 CABA
12 CBAA

3.3 Cặp số: ví dụ 1010, 1818, 2323 ( bất kỳ) cho ra 6 tổ hợp:

2 cặp số (A A B B) Cược đảo 4 số (6 tổ hợp)
1 AABB
2 ABAB
3 ABBA
4 BBAA
5 BABA
6 BAAB

3.4 Ba trong 4 số giống nhau, ví dụ 8881, 2333 ( bất kỳ) cho ra 4 tổ hợp số như sau:

Ba trong 4 số giống nhau(A A A B) Cược đảo 4 số(Tổ hợp 4 số)
1 AAAB
2 AABA
3 ABAA
4 BAAA

II. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT

4D- Cược đặc biệt là kiểu cược dựa trên kết quả của 16 lô của từng đài xố số tương ứng. Người chơi có thể cược từ vị trí thứ 1,2,3,4 của kiểu cược: Cược Đầu, Cược  Đuôi, Cược Đâu –Đuôi, Bao Lô.
Kết quả sẽ được căn cứ vào vị trí của con số từ PHẢI sang TRÁI, quy ước cho con số được cược như sau:

Tài       :  5,6,7,8,9
Xỉu       : 0,1,2,3,4
Lẻ        : 1,3,5,7,9
Chẵn    : 0,2,4,6,8        

Ngày
(VD: Thứ hai)
Lô trúng thưởng Đài chính Đài phụ 1 Đài phụ 2
Giải tám 1 12 34 56
Giải bảy 2 123 345 567
Giải sáu 3 1234 3456 5638
4 1234 3456 5638
5 1234 3456 5648
Giải năm 6 1234 3456 5648
 Giải bốn 7 1-2345 3-4567 5-6759
8 1-2345 3-4567 5-6759
9 1-2345 3-4567 5-6759
10 1-2345 3-4567 5-6759
11 1-2345 3-4567 5-6789
12 1-2345 3-4567 5-6789
13 1-2345 3-4567 5-6789
Giải ba 14 1-2345 3-4567 5-6789
15 1-2345 3-4567 5-6789
Giải nhì 16 1-2345 3-4567 May-09
Giải nhất 17 1-2345 3-4567 May-09
Giải đặc biệt 18 12-3456 34-5678 56-7890

1. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT – CƯỢC ĐẦU

 • Tài/Xỉu
 • Chẵn/Lẻ

Ví dụ: Thành viên đặt cược vào ngày thứ Hai, Đài chính (Tp. Hồ Chí Minh)
Cược trong Vị Trí 1 - Xỉu. Số tiền đặt cược là USD 10.00
Kết quả vị trí 1 là 4 (tức là Xỉu), thành viên sẽ dành được tiền thắng cược là :
USD 10.00 * 1.93 * 1( Cược Đầu)= USD 19.30

2. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT – CƯỢC ĐẦU&ĐUÔI

 • Tài/Xỉu
 • Chẵn/Lẻ

Ví dụ:  Thành viên đặt cược vào ngày thứ Hai, Đài phụ 1 ( Đồng Tháp)
Cược trong Vị Trí 1 – Tài, với số tiền đặt cược là USD 10.00
Tổng số tiền cược là: USD 10.00 * 2( cược đầu-cuối) = USD 20.00
Kết quả vị trí 1 của cược đầu và cược đuôi là 6 (Tài), 8 (Tài), ), thành viên sẽ dành tiền thắng cược là :
USD 10.00 * 1.93 * 2 = USD 38.60

3. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT – CƯỢC ĐUÔI

 • Tài/Xỉu
 • Chẵn/Lẻ

Ví dụ:  Thành viên đặt cược vào ngày thứ Hai, Đài phụ 2 ( Đồng Tháp)
Cược trong Vị Trí 1 – Tài. Số tiền đặt cược là USD 10.00
Tổng số tiền cược là: USD 10.00 * 1(Cược đuôi) = USD 10.00
Kết quả vị trí 1 của cược đầu là 8 (tức là Tài) thành viên sẽ dành tiền thắng cược là :
USD 10.00 * 1.93 * 1 = USD 19.30

4. 4D- CƯỢC ĐẶC BIỆT – BAO LÔ

 • Tài/Xỉu
 • Chẵn/Lẻ

Ví dụ:  Thành viên đặt cược vào ngày thứ Hai, Đài phụ 3 (Cà Mau)
Cược trong Vị Trí 2 –Tài với số tiền đặt cược là USD 10.00
Tổng số tiền cược là: USD 10.00 * 16 ( bao lô) = USD 160.00
Kết quả vị trí 2 là 3, 3, 4, 4 (tức là Xỉu); 5, 5, 5, 5 (Tài); 8, 8, 8, 8 (Tài); 0, 0 (Xỉu) & 9 (Tài). Thành viên thắng 10 lần trong đặt cược này.
Thành viên sẽ dành tiền thắng cược là :
USD 10.00 *1.93 *10 = USD 193.00

** Tương tự cho kiểu cược Chẵn/Lẽ

4. Cấu trúc giải thưởng / Tỷ lệ cược

Loại cược thong thường Đài chính, Đài phụ 1, Đài phụ 2
Cược Đầu 75
Cược Đuôi 75
Cược Đầu-Đuôi 75
Bao Lô 2 Con Số 75
   
Cược Đầu-Đuôi 650
Bao Lô 3 Con Số 650
   
Bao Lô 4 Con Số 6000
   

Loại cá cược Vị trí 1, Vị Trí 2, Vị trí 3, Vị Trí 4
     
Cược Đầu Tài 1.93
Cược Đuôi Xỉu
Cược Đầu-Đuôi    
Bao lô Lẻ 1.93
  Chẵn