Quy Định Cá

Xổ Số mLotto

 1. Giới thiệu về trò chơi
 2. Cơ cấu giải thưởng
 3. Luật chơi
 4. Ngày quay số và thanh toán
1. Giới thiệu về trò chơi

Xổ số mLotto là một trò chơi 4 chữ số. Đây là trò chơi công bằng với cơ hội dựa trên dự đoán chính xác của 4 chữ số. Tổ hợp 4 chữ số PHẢI  phù hợp chính xác với sự kết hợp các con số chiến thắng được quay số bởi trang web 4D chính thức.

Cách chơi
Để chơi xổ số mLotto, thành viên được yêu cầu chọn 4 chữ số trong 10,000 số có thể ( 0000 đến 9999). Thành viên sẽ thắng khi con số đã chọn phù hợp với MỘT trong NHỮNG con số chiến thắng được rút ra.

2. Cơ cấu giải thưởng

Bên dưới là cơ cấu giải thưởng dựa theo danh mục cược và kiểu cược.

Dự đoán LỚN có 23 giải thưởng bao gồm giải nhất, nhì, ba, 10 giải đặc biệt và 10 giải khuyến khích. Người chơi có cơ hội chiến thắng cao hơn. Dự đoán NHỎ có 3 giải thưởng bao gồm giải nhất, nhì, ba. Người chơi có cơ hội thắng giải thưởng lớn hơn. 4A là cơ hội để thắng giải lớn nhất trong đợt xổ đầu tiên.

Cơ cấu giải thưởng 4 chữ số

LỚN, NHỎ, 4A

Cơ cấu giải thưởng LỚN NHỎ
  Số tiền thưởng Số tiền thưởng
Giải nhất 2,500.00 3,500.00
Giải nhì 1,000.00 2,000.00
Giải ba 500.00 R1,000.00
Giải đặc biệt 180.00 -
Giải khuyến khích 60.00 -

Cho cược loại 4A chỉ có đặc biệt một giải nhất bên dưới là cớ cấu giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng 4A
  Số tiền thưởng
Giải nhất 6,000.00

IBOX bên dưới là cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng LỚN
  Số tiền thưởng Số tiền thưởng Số tiền thưởng Số tiền thưởng
  24 hoán vị 12 hoán vị 6 hoán vị 4 hoán vị
Giải nhất 105.00 209.00 417.00 625.00
Giải nhì 42.00 84.00 167.00 250.00
Giải ba 21.00 42.00 84.00 125.00
Giải đặc biệt x 10 8.00 15.00 30.00 45.00
Giải khuyến khích x 10 3.00 5.00 10.00 15.00

Cơ cấu giải thưởng NHỎ
  Số tiền thưởng Số tiền thưởng Số tiền thưởng Số tiền thưởng
  24 hoán vị 12 hoán vị 6 hoán vị 4 hoán vị
Giải nhất 146.00 292.00 584.00 875.00
Giải nhì 84.00 167.00 334.00 500.00
Giải ba 42.00 84.00 167.00 250.00

Cơ cấu giải thưởng 3 chữ số

3A và 3 ABC
Bên dưới là cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng 3A
  Số tiền thưởng
Giải nhất 660.00

Cơ cấu giải thưởng 3 ABC
  Số tiền thưởng
Giải nhất 250.00
Giải nhì 210.00
Giải ba 150.00

Cơ cấu giải thưởng 2 chữ số

Cơ cấu giải thưởng 2A
  Số tiền thưởng
Giải nhất 80.00

Cơ cấu giải thưởng 1 chữ số

Cơ cấu giải thưởng 1A
  Số tiền thưởng
Giải nhất 9.00

Luật giải đặc biệt cho DMC

Dead Heat”là một tình huống mà hai con ngựa trong cùng một cuộc đua đồng hạng ở vị trí thứ nhất, nhì hoặc ba.

Dead Heat dự đoán LỚN.

 1. Dead heat giữa hai con ngựa đồng giải nhất, sẽ không có giải nhì.
  Giải nhất và giải nhì sẽ được kết hợp và chia đều nhau giữa hai số gắn liền trên con ngựa.
 2. Dead heat giữa hai con ngựa đồng giải nhì, sẽ không có giải ba.
  Giải nhì và giải ba sẽ được kết hợp và chia đều nhau giữa hai số gắn liền trên con ngựa.
 3. Dead heat giữa hai con ngựa đồng giải ba, sẽ không có giải ba.
  Giải ba sẽ được kết hợp với giải đặc biệt và chia đều nhau giữa hai số gắn liền trên con ngựa.

Dead Heat dự đoán NHỎ.

 1. Dead heat giữa hai con ngựa đồng giải nhất, sẽ không có giải nhì.
  Giải nhất và giải nhì sẽ được kết hợp và chia đều nhau giữa hai số gắn liền trên con ngựa.
 2. Dead heat giữa hai con ngựa đồng giải nhì, sẽ không có giải ba.
  Giải nhì và giải ba sẽ được kết hợp và chia đều nhau giữa hai số gắn liền trên con ngựa.
 3. Dead heat giữa hai con ngựa đồng giải ba, sẽ không có giải ba.
  Giải ba sẽ được chia đều nhau giữa hai số gắn liền trên con ngựa.

Lưu ý: luật đặc biệt này được áp dụng cho IBOX

3. Luật chơi

A. Cược thường

Trò 4 chữ số (4D)

Cược 4 chữ số PHẢI chọn 4 con số và dự đoán giải ( LỚN, NHỎ hoặc 4A).

Loại cược:

1. Cược đơn / Cược một

Là loại cược đơn mà người chơi phải chọn 4 con số, đặt tiền và chọn giải dự đoán.

Kết quả
Giải nhất Giải nhì Giải ba
1234 5678 2846
Giải đặc biệt
1824 3421 1223 8881 2124
2234 5789 3787 5532 1392
Giải khuyến khích
4231 2213 3122 3331 1235
2214 1134 1334 2223 1035

Ví dụ:  Người chơi chọn số 1234, số tiền cược $ 1.00 cho dự đoán Nhỏ và $ 2.00 cho dự đoán Lớn. Tổng tiền cược $ 3.00. Người chơi thắng và sẽ nhận thanh toán như sau:

[Số tiền cược $ X Giải thắng ( Dựa trên lựa chọn dự đoán )]

$1.00 * 3,500.00 [Giải nhất dự đoán nhỏ] = $3,500.00
$2.00 * 2,500.00 [Giải nhất dự đoán lớn] = $5,000.00

[Tổng số tiền thắng – tổng số tiền cược = Tiền thanh toán]
$8,500.00 - $3.00 = $8,497.00

2. Hoán vị

Là cược kết hợp của các con số được chọn. Người chơi chọn 4 con số, hoán vị trí lẫn nhau và dự đoán giải.

Kết quả
Giải nhất Giải nhì Giải ba
1234 5678 2846
Giải đặc biệt
1824 3421 1223 8881 2124
2234 5789 3787 5532 1392
Giải khuyến khích
4231 2213 3122 3331 1235
2214 1134 1334 2223 1035

2.1 Hoán vị toàn phần

Người chơi chọn 4 con số và cược tất cả vị trí hoán vị có thể xảy ra cho con số lựa chọn.

Kết hợp hoán vị toàn phần
No. Ký tự   Ví dụ Số tổ hợp Tiền cược ($)
1 Tất cả số, 24 kết hợp / cơ hội 1234 , 2345, 6789 etc 24 24.00
2 2 trong 4 số giống nhau (ngẫu nhiên) 1223, 1232, 1322 etc 12 12.00
3 2 cặp số giống nhau (ngẫu nhiên)  1122, 2323, 1441 etc  6 6.00
4 3 trong 4 số giống nhau (ngẫu nhiên) 1112, 2111, 3133 etc 4 4.00

[Tổng tiền cược = Tiền cược trong mỗi tổ hợp trong No. * Số tổ hợp]

Ví dụ: Người chơi chọn số 1234, dự đoán Lớn cho hoán vị toàn phần; tiền cược $10.00 cho mỗ tổ hợp số. Tổng tiền cược = $10.00 * 24 = $240.00. Tham khảo kết quả ví dụ trên, người chơi thắng và sẽ nhận thanh toán như sau.

$10.00 * 2,500.00 [ Giải nhất dự đoán Lớn : 1234] + $10.00 * 180.00 [ Giải đặc biệt dự đoán Lớn : 3421] + $10.00 * 60 [ Giải khuyến khích dự đoán Lớn : 4231 ]

Tiền thanh toán = [ $25,000.00 + $1,800.00 + $600.00 ] - $240.00 = $27,160.00

2.2 Hoán vị ba chữ số đầu

Người chơi chọn 4 con số Chữ số cuối là cố định và ba chữ số đầu sẽ hoán vị.

Hoán vị ba chữ số đầu, chữ số cuối cố định
No. Ký tự   Ví dụ Số tổ hợp Tiền cược ($)
1 3 chữ số đầu hoán vị và chữ số cuối cố định 1234
[1234 , 1324, 2314, 3214,3124, 2134]
6 6.00
2 2 trong 3 chữ số đầu giống nhau và chữ số cuối cố định 1123
[1123 , 1213, 2113]
3 3.00

Ví dụ: Người chơi chọn số 1224 [1224, 2124 & 2214], dự đoán Lớn cho Hoán vị ba chữ số đầu; tiền cược $10.00 cho mỗi tổ hợp số. Tổng số tiền cược = $10.00 * 3 = $30.00. Tham khảo kết quả ví dụ trên, người chơi thắng và sẽ nhận thanh toán như sau.

$10.00 * 180,00 [Giải đặc biệt dự đoán Lớn : 2124] + $10.00 * 60 [Giải khuyến khích dự đoán Lớn : 2214 ]

Tiền thanh toán = [$1,800.00 + $600.00] - $30.00 = $2,370.00

2.3 Hoán vị ba chữ số cuối

Người chơi chọn 4 con số Chữ số đầu là cố định và 3 chữ số cuối sẽ được hoán vị.

Dựa theo bảng này, chữ số đầu tiên cố định
No. Ký tự   Ví dụ Số tổ hợp Tiền cược ($)
1 Chữ số đầu cố định và 3 chữ số cuối hoán vị 1234
[1234 , 1324, 1432, 1243,1342,1423]
6 6.00
2 Chữ số đầu cố định và 2 trong 3 chữ số cuối hoán vị 1334
[1334,1343,1433]
3 3.00

Ví dụ: Người chơi chọn số 2468 [2468, 2648, 2846, 2864, 2486, 2684] dự đoán nhỏ cho hoán vụ ba chữ số cuối; tiền cược $10.00 cho mỗi tổ hợp số. Tổng số tiền cược = $10.00 * 6 = $60.00. Tham khảo kết quả ví dụ trên, người chơi thắng và nhận thanh toán như sau.

$10.00 * 1,000.00 [Giải ba dự đoán Nhỏ : 2846]

Tiền thanh toán = $10,000.00 - $60.00 = $9,940.00

3. Cược lăn

Là loại cược mà người chơi sẽ mua tất cả số (0-9) của một chữ số cụ thể. Người chơi chọn bốn chữ số, Cược lăn và dự doán giải.

Kết quả
Giải nhất Giải nhì Giải ba
1234 5678 2846
Giải đặc biệt
1824 3421 1223 8881 2124
2234 5789 3787 5532 1392
Giải khuyến khích
4231 2213 3122 3331 1235
2214 1134 1334 2223 1035

3.1 Lăn chữ số thứ nhất

Người chơi mua tất cả số cho chữ số thứ nhất (0-9)

Ví dụ: Người chơi chọn 1,2,3,4 Lăn chữ số thứ nhất (Người chơi mua chữ số thứ nhất từ 0-9 e.g. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0,2,3,4) cho mỗi số $10.00 tại dự đoán Lớn. Tổng số tiền cược là $10.00 * 10 = $100.00. Tham khảo kết quả ví dụ trên, người chơi thắng và nhận thanh toán như sau.

$10.00 * 2,500.00 [Giải nhất dự đoán lớn : 1234] + $10.00 * 180.00 [Giải đặc biệt dự đoán lớn: 2234]
Tiền thanh toán = [$25,000.00 + $1,800.00] - $100.00 = $26,700.00

3.2 Lăn chữ số thứ hai

Người chơi mua tất cả số cho chữ số thứ hai (0-9)

Ví dụ: Người chơi chọn 1,2,3,4 Lăn chữ số thứ hai (Người chơi mua chữ số thứ hai từ 0-9 e.g. 1,1/2/3/4/5/6/7/8/9/0,3,4) cho mỗi số $10.00 tại dự đoán Nhỏ. Tổng số tiền cược là $10.00 * 10 = $100.00. Tham khảo kết quả ví dụ trên, người chơi thắng và nhận thanh toán như sau.

$10.00 * 3,500.00 [Giải nhất dự đoán Nhỏ : 1234]
Tiền thanh toán = $35,000.00 - $100.00 = $34,900.00

Lưu ý: Người chơi sẽ không nhận được giải khuyến khích nếu cược trong dự đoán Nhỏ

3.3 Lăn chữ số thứ ba

Người chơi mua tất cả số cho chữ số thứ ba (0-9)

Ví dụ: Người chơi chọn 2,2,1,3 Lăn chữ số thứ ba (Người chơi mua chữ số thứ ba từ 0-9 e.g. 1,2,1/2/3/4/5/6/7/8/9/0,4) cho mỗi số $15.00 tại dự đoán Lớn. Tổng số tiền cược là $15.00 * 10 = $150.00. Tham khảo kết quả ví dụ trên, người chơi thắng và nhận thanh toán như sau.

$15.00 * 60.00 [Giải khuyến khích dự đoán Lớn: 2213] + $15.00 * 60.00 [Giải khuyến khích dự đoán Lớn: 2223].
Tiền thanh toán = [$900.00 + $900.00] - $150.00 = $1,650.00

3.4 Lăn chữ số thứ tư

Người chơi mua tất cả số cho chữ số thứ tư (0-9)

Ví dụ: Người chơi chọn 1,2,3,4 Lăn chữ số thứ tư (Người chơi mua chữ số thứ tư từ 0-9 e.g. 1,2,3,1/2/3/4/5/6/7/8/9/0) cho mỗi số $15.00 tại dự đoán Lớn. Tổng số tiền cược là $15.00 * 10 = $150.00. Tham khảo kết quả ví dụ trên, người chơi thắng và nhận thanh toán như sau.

$15.00 * 60.00 [Giải nhất dự đoán Lớn : 1234] + $15.00 * 60.00 [Giải khuyến khích dự đoán Lớn: 1235].
Tiền thanh toán = [$2,500.00 + $900.00] - $ 150.00 = $3,250.00

4. IBOX

Thêm cơ hội dự đoán  và nhiều khả năng THẮNG với cược Tối Thiểu là $1.00. IBOX áp dụng cược trên 4 chữ số.

Kết quả
Giải nhất Giải nhì Giải ba
1234 5678 2846
Giải đặc biệt
1824 3421 1223 8881 2124
2234 5789 3787 5532 1392
Giải khuyến khích
4231 2213 3122 3331 1235
2214 1134 1334 2223 1035

Kết hợp hoán vị đầy đủ đối với IBOX
No. Ký tự   Ví dụ Số tổ hợp Tiền cược ($)
1 Tất cả các số độc nhất, 24 sự kết hợp và cơ hội 1234 , 2345, 6789 etc 24 1.00
2 2 trong 4 chữ số là những con số giống nhau (ngẫu nhiên) 1223, 1232, 1322 etc 12 1.00
3 2 cặp số   (ngẫu nhiên) 1122, 2323, 1441 etc  6 1.00
4 3 trong 4 chữ số cùng 1 con số (ngẫu nhiên) 1112, 2111, 3133 etc 4 1.00

Ví dụ: Thành viên lựa chọn số 1234 (24 sự kết hợp), dự đoán trên IBOX, đặt cược $1.00. Tham khảo ví dụ kết quả là thành viên sẽ THẮNG và được thanh toán như sau

$1.00*105.00 [Dự đoán LỚN với giải Nhất: 1234] + $1.00 *8.00 [Dự đoán LỚN với giải đặc biệt: 3421] + $1.00*8.00 [ Dự đoán LỚN với giải Khuyến Khích: 4231]

Số tiền thắng cược = [$105.00 + $8.00 + $8.00] -$1.00=$120.00

Cược 3 chữ số

Đặt cược dựa trên 3 chữ số mà các thành viên chọn 3 chữ số và giải dự đoán (3A, 3ABC).

1. Cược đơn/ Cược thẳng

Cược đơn là nơi mà thành viên phải  chọn 3 số , nơi cược và chọn giải dự đoán.

Kết quả
3D
Giải nhất Giải nhì Giải ba
234 678 846
4D
Giải nhất Giải nhì Giải ba
1234 5678 2846
Giải đặc biệt
1824 3421 1223 8881 2124
2234 5789 3787 5532 1392
Giải khuyến khích
4231 2213 3122 3331 1235
2214 1134 1334 2223 1035

Ví dụ: Thành viên Chọn Số 234, số tiền cược là $ 1,00 vào 3A và số lựa chọn 846 với tiền cược 1,00 $ trên 3ABC. Tổng số tiền cược 2,00 $. Thành viên THẮNG sẽ nhận được thanh toán như sau:

[Số tiền cược $ x Giải thắng cược (dựa trên dự đoán đã chọn)]
$1.00*660.00 [Giải 3A] = $660.00
$1.00*150.00 [3ABC] = $150.00

[Tổng số tiền thắng – số tiền cược = số tiền thắng thực tế]
$810.00 - $2.00 = $808.00

2. Cược hoán vị

Đây là sự kết hợp của các số của nhiều đặt cược. Thành viên chọn 3 số, kiểu hoán vị và giải dự đoán A hoặc 3ABC.

Kết quả
3D
Giải nhất Giải nhì Giải ba
234 678 846
4D
Giải nhất Giải nhì Giải ba
1234 5678 2846
Giải đặc biệt
1824 3421 1223 8881 2124
2234 5789 3787 5532 1392
Giải khuyến khích
4231 2213 3122 3331 1235
2214 1134 1334 2223 1035

2.1 Cược trên mọi hoán vị

Thành viên chọn 3 con số và cược trên tất các khả năng hoán vị của các con số đã chọn.

Kết hơp mọi hoán đổi
No. Ký tự   Ví dụ Số tổ hợp Tiền cược ($)
1 Tất cả các con số độc nhất, 6 sự kết hợp/cơ hội 123
[123,132,213,231,312,321]
6 6.00
2 2 trong 3 chữ số là các con số giống nhau (ngẫu nhiên) 122
[122,212,221]
3 3.00

[Tổng số tiền cược = số tiền cược trên mỗi sự kết hợp * Số lượng của sự kết hợp]

Ví dụ: Thành viên lựa chọn số 234, dự báo 3ABC trên mọi hoán vị; tiền cược $ 10.00 cho mỗi số kết hợp. Tổng số tiền cược = 10.00 $ * 3 = $ 30.00. Tham khảo ví dụ kết quả là thành viên sẽ THẮNG và được thanh toán như sau:

$10.00*250.00 [3ABC giải Nhất: 234]
Số tiền thắng cược thực tế là = $2,500 - $30.00 = $2,470.00

2.2 Hoàn vị 2 số đầu

Thành viên lựa chọn ba số có chữ số cuối là cố định và 2 chữ số đầu tiên sẽ được hoán vị.

Hoán vị 2 chữ số đầu , Chữ số cuối cố định
Ký tự   Ví dụ Số tổ hợp Tiền cược ($)
2 chữ số đầu là 2 chữ số độc nhất và chữ số cuối cố định  123
[123,213]
2 2.00

Ví dụ: Thành viên lựa chọn số 234 [234 & 324], 3A vào mục hoán vị 2 chữ số đầu tiên; tiền cược $ 1.00 cho mỗi số kết hợp. Tổng số tiền cược = $ 1.00 * 2 = 2.00 $. Tham khảo ví dụ kết quả là thành viên sẽ THẮNG và được thanh toán như sau

$1.00 * 660.00 [3A giải: 234]

Tiền thắng cược thực tế = $ 660.00 - $1.00 =$659.00

2.3 Hoán vị 2 số cuối

Thành viên lựa chọn ba số có chữ số đầu tiên là cố định và 2 chữ số cuối sẽ được hoán vị.

Dựa trên bảng , Chữ số đầu tiên cố định
Ký tự   Ví dụ Số tổ hợp Tiền cược ($)
2 chữ số cuối là 2 chữ số độc nhất và chữ số đầu tiền cố định 123
[123,132]
2 2.00

Ví dụ: Thành viên lựa chọn số 234 [234 & 243, 3ABC vào mục hoán vị 2 chữ số đầu tiên;  tiền cược $ 10.00 cho mỗi số kết hợp. Tổng số tiền cược = 10,00 $ * 2 = 20,00 $. Tham khảo ví dụ kết quả là thành viên sẽ THẮNG và được thanh toán như sau :

$10.00 * 250.00 [3ABC, Giải Nhất: 234]

Tiền thắng cược thực tế $2500.00 - $10.00 = $2,490.00

3. Cược theo cuộn

Đây là loại cược mà thành viên mua tất cả các số (0-9) của một con số cụ thể. Thành viên chọn 3 số, kiểu cược cuộn và giải dự đoán.

3.1 Cuộn chữ số thứ 1

Thành viên mua tất cả các chữ số đầu tiên (0-9)
Ví dụ: 1,2,3 (Thành viên mua số lượng chữ số đầu tiên 0-9 ví dụ như 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0, 2, 3)

3.2 Cuộn chữ số thứ 2

Thành viên mua tất cả các chữ số thứ 2 (0-9)
Ví dụ: 1,2,3 (Thành viên mua số lượng chữ số đầu tiên 0-9 ví dụ như 1,1/2/3/4/5/6/7/8/9/0, 3)

3.3 Cuộn chữ số thứ 3

Thành viên mua tất cả các chữ số cuối cùng(0-9)
Ví dụ: 1,2,3 (Thành viên mua số lượng chữ số đầu tiên 0-9 ví dụ như 1,2,1/2/3/4/5/6/7/8/9/0)

Cược 2 chữ số

Cược đơn / Cược thẳng
Thành viên phải chọn 2 số dựa trên kết quả quay số thắng giải Nhất

Ví dụ: Thành viên chọn 34 với tiền cược $5.00. Vui lòng tham khảo ví dụ kết quả mà thành viên sẽ THẮNG theo thanh toán như sau:
$5.00 * 80.00 = $400.00
Tiền thắng cược thực tế = $400.00 - $5.00= $395.00
Ghi chú: Luôn luôn tham khảo kết quả quay số thắng giải Nhất

Cược 1 chữ số

Cược đơn / Cược thẳng
Thành viên phải chọn 1 ố dựa trên kết quả quay số thắng giải Nhất

Ví dụ: Thành viên chọn 4 với tiền cược là $10.00. Vui lòng tham khảo ví dụ kết quả, thành viên sẽ THẮNG thanh toán như sau:
$10.00 * 9.00 = $90.00
Số tiền cược thực tế = $90.00 - $10.00 = $80.00

Ghi chú: Luôn luôn tham khảo kết quả quay số thắng giải Nhất

B. CƯỢC ĐẶC BIỆT

Kết quả cược đặc biệt sẽ luôn tham khảo kết quả quay số giải Nhất của 4 chữ số.

Cược đặc biệt 4D

Kết quả
3D
Giải nhất Giải nhì Giải ba
234 678 846
4D
Giải nhất Giải nhì Giải ba
1234 5678 2846
Giải đặc biệt
1824 3421 1223 8881 2124
2234 5789 3787 5532 1392
Giải khuyến khích
4231 2213 3122 3331 1235
2214 1134 1334 2223 1035

CƯỢC CHỮ SỐ
Đây là loại cược trên các chữ số được chọn (chữ số thứ 1, chữ số thứ 2, chữ số thứ 3, chữ số thứ 4) của một số đơn từ 0-9

Ví dụ: Kết quả giải Nhất 1,2,3,4
Thành viên đặt cược  loại Nhỏ trên chữ số thứ 1, Thành viên THẮNG

Lớn/Nhỏ
Lớn/Nhỏ
Đây là loại cược dựa trên chữ số được chọn (chữ số thứ 1, chữ số thứ 2, chữ số thứ 3, chữ số thứ 4) để xác định xem số này là lớn hay nhỏ.
Nhỏ từ 0-4; Lớn từ 5-9

Ví dụ: Kết quả giải Nhất 1,2,3,4
Thành viên đặt cược loại Nhỏ trên chữ số thứ 1, Thành viên THẮNG

Lẻ/ Chẵn
Đây là loại cược dựa trên chữ số được chọn (chữ số thứ 1, chữ số thứ 2, chữ số thứ 3, chữ số thứ 4) để xác định xem số này là lẻ hoặc chẵn.
Lẻ – 1,3,5,7,9 ; Chẵn – 0,2,4,6,8

Ví dụ: Kết quả giải Nhất 1,2,3,4
Thành viên đặt cược  loại Lẻ trên chữ số thứ 1, Thành viên THẮNG

4. Ngày quay số và thanh toán

Quay số thông thường
Mỗi tuần có 3 lượt quay số thông thường vào Thứ tư, Thứ bảy và Chủ nhật

Quay số đặc biệt
Đây là lượt quay số thêm cho các lượt quay số trong tuần (thường xuyên trong suốt mùa lễ hội hoặc sự kiện nào đó ví dụ Tết âm lịch, Tết trung thu, Lễ hội Ma, kỷ niệm đặc biệt v.v… Quay số đặc biệt thường rơi vào thứ 3 và các trang web chính thức sẽ công bố ngày quay số đặc biệt đó.

Lưu ý cho việc quay số đặc biệt:
Nếu lượt quay số đặc biệt đối với xổ số đặc biệt được giới thiệu, các đặt cược trước sẽ không được  đối lập với lượt quay số đó trừ khi ngày tháng và thời gian quay số được ghi lại đối lập các cược trong lịch sử giao dịch khi các đặt cược ban đầu đã đặt.

Ví dụ, nếu quý khách chọn đặt cược có giá trị sau 6 lượt quay số kế tiếp, đặt cược của quý khách sẽ ở vị thế đối lập với lượt quay số đã xác định và đã xác nhận ngày đặt cược của bạn hoặc lịch sử giao dịch không phân biệt bất kỳ lượt quay số đặc biệt nào thêm vào lịch trình xổ số.