Quy Định Cá

Number Game

 1. Quy tắc chung
 2. Thể loại trò chơi
 3. Kiểu cược
 4. Running game (Trong khi lượt chơi diễn ra)
 5. Combo Tiếp theo
 6. Number Wheel ( Cược Nhóm Số )
 7. Quy tắc khác
 8. Thời gian đặt cược
 9. Tính Năng Thẻ Điểm
1. Quy tắc chung

1.1. Trò chơi này là dự đoán kết quả trái bóng được quay ra từ máy bingo

1.2. Công ty cung cấp các kèo thời gian thực tế. Bạn có thể đặt cược nhiều loại cược sau đây:

2. Thể loại trò chơi

2.1. Thông thường Number game được chia làm 2 loại chơi.
 • Trước khi lượt chơi bắt đầu ( Pre-Games ) – Người chơi có thể đặt cược trước khi lượt chơi bắt đầu, nhưng khi đã bắt đầu quay thì không được chấp nhận.
 • Trò chơi đang tiến hành ( Running Game ) – Người chơi có thể đặt cược trong khi trò chơi đang tiến hành với các kèo khác nhau.
3. Kiểu cược

3.1. Pre-games (Trước khi lượt chơi bắt đầu):
 • Over/Under, Trái bóng thứ nhất hoặc cuối cùng được quay ra
 • Odd/Even, Trái bóng thứ nhất hoặc cuối cùng được quay ra
 • Odd/Even (FT) (Tổng số 3 trái bóng được quay ra)
 • Warrior, so sánh với banh thứ hai hoặc thứ ba được rút
"Last ball drawn" là quả bóng cuối cùng được quay ra. Nếu xảy ra sự cố gì mà không thể rút ra thì tất cả các vé cược cho quả bóng cuối cùng sẽ được xem là vô hiệu và hoàn trả tiền cược.

Khi lượt chơi kết thúc sẽ thanh toán vé cược ngay. Và một trận đấu được xem là kết thúc khi 3 quả bóng quay ra không gặp sự cố. Nếu có sự cố xảy ra công ty sẽ bảo lưu quyền hủy bỏ và hoàn trả tiền cược.

3.2. Over/Under, Trái bóng thứ nhất hoặc cuối cùng được quay ra.

Công ty sẽ đưa ra loại kèo dự đoán số của trái bóng thứ nhất hoặc cuối cùng là "over"(Tài) hoặc "under"(Xỉu)
Over (Tài) : số trái bóng từ 38 đến 75
Under (Xỉu) : số trái bóng từ 1 đến 37
Ví dụ: Trái bóng số 30 thì cược vào "under" (Xỉu) sẽ thắng

3.3. Odd/Even, Trái bóng thứ nhất hoặc cuối cùng được quay ra.

Công ty sẽ đưa ra loại kèo dự đoán số của trái bóng thứ nhất hoặc cuối cùng là "odd"(lẻ) hoặc "even"(chẵn)
Odd – Số trái bóng thuộc số lẻ.
Even – Số trái bóng thuộc số chẵn.
Ví dụ: Trái bóng số 30 thì cược vào "Even" (chẵn) sẽ thắng

3.4. Odd/Even FT (Tổng số 3 trái bóng được quay ra)

Công ty sẽ đưa ra loại kèo dự đoán tổng số của 3 trái bóng là "odd"(lẻ) hoặc "even"(chẵn)
Odd (FT) – Tổng số 3 trái bóng là số lẻ.
Even (FT) – Tổng số 3 trái bóng là số chẵn.
Ví dụ: Các trái bóng 07, 13, 20 phân biệt được quay ra, và tổng 3 trái bóng là 40. Nếu cược vào "Even(FT)" sẽ thắng.

3.5. Warrior, so sánh với banh thứ hai hoặc thứ ba được rút.

3.5.1. Trò chơi này yêu cầu ba banh được rút. Trò chơi này bắt đầu bằng việc rút banh đầu tiên và so sánh với banh thứ hai hoặc thứ ba được rút, theo đó banh được rút với số cao nhất sẽ thắng.

3.5.2. Số 1 sẽ là số thấp nhất và số 75 sẽ là con số cao nhất.

3.5.3. Các tỷ lệ cược sẽ được cung cấp cho loại đặt cược trước khi banh đầu tiên quay ra. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào, nhưng phải trước khi banh đầu tiên quay ra.
Ví dụ: Nếu banh thứ 2 rút ra là số 45 và banh thứ ba rút ra là số 60, thì người chơi cược vào bóng thứ 3 sẽ giành chiến thắng trong trò chơi.

4. Running game (Trong khi lượt chơi diễn ra)

4.1. Có 5 loại kèo về cược trong khi trò chơi đang tiến hành.
 • Chẵn / Lẻ Tiếp theo
 • Trên/ Dưới Tiếp theo
 • Cao/ Thấp Tiếp theo
 • Combo Tiếp theo
 • Cược nhóm số
4.2. Chẵn / Lẻ Tiếp theo

4.2.1. Sau mỗi trái bóng được quay ra, người chơi sẽ dự đoán trái bóng tiếp theo là số thuộc số "odd"(lẻ) hoặc "Even" (chẵn).

4.3. Trên/ Dưới Tiếp theo

4.3.1. Sau mỗi trái bóng được quay ra, người chơi sẽ dự đoán trái bóng tiếp theo là số thuộc "Over" (Tài) hoặc "under" (Xỉu)

Under (Xỉu) : số trái bóng từ 1 đến 37
Over (Tài) : số trái bóng từ 38 đến 75
Trò chơi kết thúc khi số lượng bóng quy định được quay ra toàn bộ.

4.4. Cao/ Thấp Tiếp theo

4.4.1. Sau mỗi trái bóng được quay ra, người chơi có thể dự đoán trái bóng sau có số sẽ lớn hơn hoặc nhỏ hơn số của trái bóng trước. Ví dụ: Nếu người chơi đặt "over" (Tài) và số của trái bóng sau lớn hơn số của trái bóng trước thì bạn thắng. Công ty có quyền quyết định khi nào đưa ra tỉ số.

5. Combo Tiếp theo

5.1. Sau khi mỗi quả bóng quay ra, tỷ lệ cược sẽ được đưa ra cho banh tiếp theo rút ra sẽ có một O / O (Tài / Lẻ), O / E (Tài/Chẵn), U / O (Xỉu /Lẻ), hoặc U / E (Xỉu / Chẵn). Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trận đấu bắt đầu. Trò chơi kết thúc khi một số lượng nhất định banh đã quay ra, theo quyết định bên tổ chức. Trò chơi kết thúc khi một số lượng nhất định của quả bóng đã quay ra, theo quyết định của Công ty.

Ví dụ 1: Banh số 30 đã quay ra do đó cược"Xỉu / Chẵn Tiếp theo" thắng.
Ví dụ 2: Banh số 47 bóng đã quay ra do đó cược "Tài/Lẻ Tiếp theo" thắng.

6. Number Wheel ( Cược Nhóm Số )

6.1. Trò chơi này đặt cược vào một nhóm số. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ tiền cược đối với kiểu cá cược này trước khi quả bóng thứ nhất quay ra. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.

6.2. Người chơi cũng có thể đặt cược vào nhiều hơn một nhóm số.

6.3. Người chơi cũng có thể đặt cược vào vài nhóm số

6.3.1. Kiểu cược nhóm 5 số

Tỷ lệ tiền cược được đưa ra để cược vào nhóm 5 số bố trí theo hàng ngang. Đó là:

Nhóm 1-1 (các số từ 1-5)Nhóm 1-2 (các số từ 6-10)Nhóm 1-3 (các số từ 11-15)
Nhóm 1-4 (các số từ 16-20)Nhóm 1-5 (các số từ 21-25)Nhóm 1-6 (các số từ 26-30)
Nhóm 1-7 (các số từ 31-35)Nhóm 1-8 (các số từ 36-40)Nhóm 1-9 (các số từ 41-45)
Nhóm 1-10 (các số từ 46-50)Nhóm 1-11 (các số từ 51-55)Nhóm 1-12 (các số từ 56-60)
Nhóm 1-13 (các số từ 61-65)Nhóm 1-14 (các số từ 66-70)Nhóm 1-15 (các số từ 71-75)

6.3.2. Kiểu cược nhóm 15 số

Tỷ lệ tiền cược được đưa ra để cược vào nhóm 15 số bố trí theo hàng hoặc theo cột.

6.3.2.1. Tỷ lệ tiền cược được đưa ra để cược vào nhóm 15 số bố trí theo hàng ngang. Đó là:

Nhóm 2-1 (các số từ 1-15)Nhóm 2-2 (các số từ 16-30)Nhóm 2-3 (các số từ 31-45)
Nhóm 2-4 (các số từ 46-60)Nhóm 2-5 (các số từ 61-75) 

6.3.2.2. Cũng vậy, tỷ lệ tiền cược được đưa ra để cược vào nhóm 15 số bố trí theo hàng dọc. Đó là:

Nhóm 4-1 (gồm các số 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71)
Nhóm 4-2 (gồm các số 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72)
Nhóm 4-3 (gồm các số 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73)
Nhóm 4-4 (gồm các số 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74)
Nhóm 4-5 (gồm các số 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,75)

6.3.3. Kiểu cược nhóm 25 số

Tỷ lệ tiền cược được đưa ra để cược vào nhóm 25 số. Đó là:

Nhóm 3-1 (các số từ 1-25)Nhóm 3-2 (các số từ 26-50)Nhóm 3-3 (các số từ 51-75)


7. Quy tắc khác

7.1. Những quả bóng quay ra từ các máy bingo được đọc bởi một máy quét tự động. Công ty có tất cả các bước hợp lý và biện pháp phòng ngừa đối với tính chính xác của máy quét. Mặc dù có thực hiện các biện pháp và biện pháp phòng ngừa, bạn chấp nhận rằng bản chất của trò chơi là như vậy mà nó là rất có nhịp độ nhanh và phụ thuộc vào các kết quả nhanh chóng được sản xuất bởi các máy quét tự động. Vì vậy, trong trường hợp từ xa của sự khác biệt giữa số lượng bóng được hiển thị trên video streaming ( TV trực tiếp ) và số lượng các quả bóng như đọc bởi các máy quét tự động, Công ty có quyền dựa vào các máy quét tự động làm kết quả cuối cùng. Bạn chấp nhận rằng quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc trong vấn đề này.

7.2. Tất cả các đơn cược sẽ được thanh toán sau khi trái bóng được quay ra.

7.3. Bạn thừa nhận rằng việc xác định duy nhất và theo ý của Công ty, Công ty có quyền tuyệt đối thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ, gỡ bỏ, sửa đổi hoặc khởi động lại bất kỳ trò chơi, hoặc từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ cược, bởi lý do của sự kiện ngẫu nhiên, hành động chiến tranh, thiên tai, mất điện, lỗi của con người hoặc do lỗi hoặc sơ suất của nhân viên Công ty vi phạm các tiêu chuẩn ngành công nghiệp của công việc, sự cố phần mềm, và bất kỳ sự kiện khác tương tự. Của Công ty quyết định cuối cùng và ràng buộc.

8. Thời gian đặt cược

8.1. Thời gian đặt cược chỉ thời gian trong đó người chơi có thể đặt cược. Thời gian đặt cược sẽ được hiện thị dưới dạng đồ họa trong sự kiện hiện thời và độ dài thời gian do Công ty đơn phương quyết định. Bất cứ cược nào được đặt trước khi hết thời gian sẽ được chấp nhận và được coi là có hiệu lực. Người chơi sẽ không được phép đặt cược sau khi hết thời gian này. Các cá cược đặt sau khi hết thời lượng này sẽ bị coi là không có giá trị hay vô hiệu

8.2. Người chơi thừa nhận rằng trong khi Công ty cố gắng hết sức để luôn luôn đảm bảo độ chính xác của đồng hồ cá cược thì đồng hồ cá cược này có thể vẫn phải chịu tình trạng đứt gẫy, trễ kết nối và những vấn đề kỹ thuật khác. Mọi cá cược được đặt khi sử dụng đồng hồ cá cược này hoàn toàn chịu rủi ro của riêng phía người chơi và Công ty phải có quyết định cuối cùng chấp nhận hay loại bỏ những cá cược này.

9. Tính Năng Thẻ Điểm

9.1. Thẻ điểm của number game là tính năng sẵn có đối với chức năng scorecard button khi chơi trực tiếp. Scorecard của trò number game thay thế cho chức năng kết quả trò chơi khi chơi trực tiếp.

9.2. Bảng điểm số trò chơi hiển thị các kết quả cho mỗi quả bóng quay ra từ máy và cho tất cả các loại đặt cược trong thẻ điểm. Để có kết quả banh cuối cùng o/u, o/e và warrior hoặc FT o/e, nó sẽ xuất hiện một lần khi banh thứ 3 quay ra. Mỗi khi rê chuột vào, mỗi kết quả "u" hay "o" sẽ hiển thị các kết quả kết hợp các chuỗi số đã được rút, cách nhau bằng dấu phẩy.

Ví dụ: Kết quả của "44,01234" có nghĩa là bóng số "44" rút ra trong game số "01234".

Tính năng sẽ được sử dụng để tham khảo giúp người chơi xác định kết quả tiếp theo dựa trên các kết quả trước đó rút ra.