Hướng Dẫn

Cách Chơi Bet Builder
1. Cược Bet Builder chỉ có tại cược Sớm và Bóng Đá.
Bấm vào biểu tượng "quả bóng" để vào cược.
2. Giao diện Bet Builder.
3. Bấm vào các thị trường riêng biệt để đặt cược.
4. Chọn tối thiểu 3 và tối đa 10 thị trường riêng biệt.
5. Bấm vào "Thêm vào phiếu cược" để điền tiền cược .
Sau đó bấm vào "Tiến hành cược" để xác nhận cược.
6. Hệ thống sẽ hiển thị cửa số thông báo mới. Bấm Ok để xác nhận cược.
7. Một cửa số khác hiện lên bảng tham chiếu vé cược, khi bấm Ok.
Chúc mừng, cược của bạn đã được hệ thống chấp nhận.
8. Bạn có thể kiểm tra vé cược đã đặt tại "Danh sách cược" hoặc "Thống kê".
Bấm vào "Chi tiết" trong cột "tình trạng" để xem chi tiết vé cược.


Vẫn còn gặp khó khăn? Vui lòng liên hệ chat hỗ trợ trực tuyến.