Hướng Dẫn

Làm thế nào cài đặt ứng dụng PT (Playtech) trên điện thoại Android

Làm thế nào cài đặt ứng dụng PT (Playtech) trên điện thoại Android
1. Scan mã code QR ở trang Desktop. Hoặc
visit "https://m.m88.com" trên trình duyệt điện thoại và sau đó, nhấp vào nút "Download" để cài đặt.
2. Nhấp "Ok" Khi có dòng tin nhắn xuất hiện.
3. Sau khi tải về hoàn tất, nhấp vào "PT.apk" để bắt đầu quá trình cài đặt
4. Khi có tin nhắn xuất hiện, nhấp vào Setting >> Security >> Unknown Sources để mở khóa cài đặt ứng dụng
Nếu không có tin nhắn xuất hiện, Vui lòng chuyển sang bước 7
5. Đánh dấu vào hộp "Unknown sources" để cho phép cài đặt ứng dụng.
6. Nhấp "Ok" để bắt đầu
7. Nhấp 'Install'.
8. Nhấp "Open" Khi xuất hiện tin nhắn.
9. Nhấp "Continue" để cập nhật việc tải xuống
10. Nhấp "Ok" sau khi tải xuống hoàn tất
11. Nhấp "Next".
12. Nhấp "Install".
13. Nhấp "Open" để được chuyển đến https://m.m88.com
14. Mở "PT app" trên điện thoại của Quý Khách
15. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn, sau đó nhấp vào mũi tên (▶) để tiếp tục
16. Sau đó , bắt đầu tiến hành "First Launch Initialization" và chờ cài đặt
17. Sau khi hoàn tất, nhập thông tin tài khoản M88 để đăng nhập.
用户名 = Tên Đăng Nhập
密码 = Mật Khẩu
代码 = Mã số 4 chữ số
还记得我吗 = Ghi nhớ Mật Khẩu
登录 = Đăng nhập
18. Tin nhắn thông báo "You are successfully logged in." xuất hiện tức Quý Khách đã đăng nhập thành công.
19. Vui lòng hoàn tất cài đặt trước khi bắt đầu tham gia trò chơi. Việc tiến hành cài đặt chỉ thực hiện một lần duy nhất.
  


Vẫn còn gặp khó khăn? Vui lòng liên hệ chat hỗ trợ trực tuyến.